Academic Calendar 2016-2017

Summer Quarter 2016

June 20

First Day of Class

June 20 - July 22

Sprint 1

June 22

Add/Drop Deadline Sprint 1

July 4

Independence Day (no class)

July 25

Pioneer Day - observed (no class)

July 26 - August 26

Sprint 2

July 28

Course Adjustment Deadline Sprint 2

August 26

Last Day of Class

Fall Quarter 2016

September 19-23

Freshman Orientation Week

September 26

First Day of Class

September 26 - October 27

Sprint 1

September 28

Add/Drop Deadline Sprint 1

October 28 - December 2

Sprint 2

November 1

Course Adjustment Deadline Sprint 2

November 23-25

Thanksgiving Break (no class)

December 2

Last Day of Class

Winter Quarter 2017

January 4

First Day of Class

January 4 - February 7

Sprint 1

January 6

Add/Drop Deadline Sprint 1

January 16

Dr. Martin Luther King, Jr. Day (no class)

February 8 - March 14

Sprint 2

February 10

Course Adjustment Deadline Sprint 2

February 20

President's Day (no class)

March 14

Last Day of Class

Spring Quarter 2017

April 3

First Day of Class

April 3 - May 4

Sprint 1

April 5

Add/Drop Deadline Sprint 1

May 5 - June 7

Sprint 2

May 9

Course Adjustment Deadline Sprint 2

May 29

Memorial Day (no class)

June 7

Last Day of Class

Summer Quarter 2017

June 26

First Day of Class

June 26 - July 31

Sprint 1

June 28

Add/Drop Deadline Sprint 1

July 4

Independence Day (no class)

July 24

Pioneer Day (no class)

August 1 - September 1

Sprint 2

August 3

Course Adjustment Deadline Sprint 2

September 1

Last Day of Class

Fall Quarter 2017

September 25-29

Freshman Orientation Week

October 2

First Day of Class

October 2 - November 2

Sprint 1

October 4

Add/Drop Deadline Sprint 1

November 3 - December 11

Sprint 2

November 7

Course Adjustment Deadline Sprint 2

November 22-24

Thanksgiving Break (no class)

December 11

Last Day of Class